prof. dr hab. Włodzisław Duch

Prof. dr hab. Włodzisław Duch wygłosi dwa wykłady: "Wizualizacja umysłu w procesach zachodzących w mózgu" oraz "Czy neuronauki pomogą nam rozwinąć pełny potencjał?".
Profesor nauk fizycznych specjalizujący się w fizyce komputerowej, informatyce stosowanej i kognitywistyce. W początkowym okresie kariery jego główną dziedziną była fizyka teoretyczna, głównie mechanika kwantowa i fizyka komputerowa, zaś w późniejszym okresie informatyka stosowana, sztuczna inteligencja i metody inteligencji obliczeniowej. W ostatnich latach zainteresowania profesora skupiają się wokół kognitywistyki i neuroinformatyki kognitywnej, czyli algorytmów inspirowanych sposobem funkcjonowania mózgu na wielu poziomach, architektur kognitywnych, modeli chorób psychicznych integrujących wpływ genetyki i procesów molekularnych na neurodynamikę i efekty behawioralne. W 2014 roku działalność rozpoczęło stworzone przez niego Laboratorium Neurokognitywne, część Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, zajmujące się eksperymentalnymi badaniami nad diagnostyką, rozwojem i terapią różnych funkcji mózgu, którego jest kierownikiem.