dr hab. Sławomir Czachowski

Dr hab. med. Sławomir Czachowski, prof. UMK z Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego wygłosi wykład pt. "Niewyjaśnione objawy medyczne - czy mózg nas oszukuje?".
Specjalista w dziedzinie pediatrii oraz medycyny rodzinnej. Jako naukowiec zajmuje się chorobami psychosomatycznymi, stresem oraz symptomami, których przyczyn jeszcze nie poznaliśmy (ang. MUD – medically unexplained symptoms). Obecnie skupia się przede wszystkim na wyjaśnieniu efektu placebo przy użyciu neuronauki oraz diagnozą i postępowaniem wobec pacjentów z depresją.