mgr Natalia Pawlaczyk

Mgr Natalia Pawlaczyk oraz mgr Michał Meina wygłoszą wspólny wykład pt. "Przez stopę do mózgu, czyli chód jako wskaźnik kondycji poznawczej".
Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister pedagogiki ze specjalnością edukacja dorosłych, licencjat pedagogiki ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą i licencjat kognitywistyki. Prowadzi badania funkcji poznawczych niemowląt i małych dzieci z wykorzystaniem EEG. Jej zainteresowania związane są z testowaniem i tworzeniem metod wczesnej diagnozy neuropsychologicznej oraz neuroterapią osób starszych, którzy są zagrożeni rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. Bada u nich również pamięć przestrzenną.