dr Małgorzata Gut

Dr Małgorzata Gut (Wydział Humanistyczny UMK)wygłosi wykład pt. "Co się zobaczyło to się nie odzobaczy. Co widzimy, a czego nie widzimy (świadomie)?".
Doktor nauk biologicznych ze specjalnością psychofizjologia. W badaniach naukowych prowadzonych w ICNT UMK koncentruje się na neuronalnych i behawioralnych korelatach umiejętności matematycznych oraz wpływie treningu za pomocą gier komputerowych na poziom tych zdolności poznawczych. W szczególności interesuje się mentalną reprezentacją liczb i zależnościami numeryczno-przestrzennymi.