Dr Marek Binder

Dr Marek Binder z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład: "Mózgowe podłoże świadomości i jej zaburzeń".
W swojej pracy naukowej, jako psychofizjolog, zajmuje się neuroobrazowaniem funkcji poznawczych i mózgowym podłożem procesów związanych ze świadomym postrzeganiem. Szczególne zainteresowania Pana Doktora dotyczą neuronalnych mechanizmów konstytuujących postrzeganie teraźniejszości oraz wpływu uszkodzeń mózgu na świadomość.