Dr Krystyna Rymarczyk

Dr Krystyna Rymarczyk z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk wygłosi wykład: "Czy warto ujawniać swoje emocje? Neuronauka w badaniach ekspresji mimicznych"".
W swojej pracy naukowej, jako neuropsycholog, zajmuje się badaniami neurobiologicznego podłoża procesów emocjonalnych. Jej najnowsze prace dotyczą percepcji mimicznych ekspresji emocjonalnych mierzonych przy wykorzystaniu techniki jednoczesnego pomiaru aktywności mózgu (badanie fMRI) oraz aktywności mięśni twarzy (badanie EMG).