Mgr Ewa Ratajczak

Mgr Ewa Ratajczak, asystent naukowy w Laboratorium Neurokognitywnym ICNT UMK w Toruniu, wygłosi wykład: "Przez serce do mózgu - co to jest HRV-biofeedback?" oraz poprowadzi warsztaty "Przez serce do mózgu - trening HRV-biofeedback".
Jest asystentem naukowym oraz doktorantką Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich nauk fizycznych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.Jest kierownikiem projektu: "BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne". Obecne zainteresowania badawcze Ewy nawiązują do realizowanej przez nią pracy doktorskiej, dotyczącej treningów poznawczych oraz zastosowania neuroobrazowania w badaniu twórczości oraz uwagi. Ponadto, Ewa interesuje się zagadnieniami świadomości, psychologią ewolucyjną, neuropsychologią, jak również myśleniem symbolicznym oraz nabywaniem języka u naczelnych.