Zapraszamy w sobotę

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, ul. Wileńska 4
11.00-12.00 Toruńskie Koło Kognitywistyczne "Depresja - przecież mnie to nie dotyczy"(p. A.3.16)
12.00-13.00 mgr Ewa Ratajczak "Przez serce do mózgu - co to jest HRV-biofeedback?"(p. A.3.16)
13.30-15.30 mgr Ewa Ratajczak "Przez serce do mózgu - trening HRV-biofeedback"(Pracownia EEG, zapisy)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, ul. Grudziądzka 5
16.00-17.00 prof. dr hab. Włodzisław Duch "Czy neuronauki pomogą nam rozwinąć pełny potencjał?"(Sala COK)
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, ul. Wileńska 4
17.00-18.30 „Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze” oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego ICNT UMK "Neurofizjologia artysty w performance. Sesja 2 eksperymentu_e.1/2015-2017"(Pracownia Rezonansu Magnetycznego, zapisy, Pobierz opis)